Om alt muligt

Forskellen på lange og korte førstehjælpskurser

Når man skal lære førstehjælp, kan man både deltage på et langt eller på et kort førstehjælpskursus. Forskellen er stor, fordi der er flere emner og mere færdighedstræning på et langt kursus. På den anden side koster det mere og er mere tidskrævende.

Førstehjælpskurser kan vare fra 3 timer og helt op til fx 40 timer (samariterkurset). Forskellen i det faglige indhold er stor og udbyttet ligeså. Køberne af kurserne (privatpersoner, private og offentlige virksomheder, organisationer, institutioner mm.) er ofte i tvivl om, hvilket kursus de skal vælge. I mange tilfælde afgøres det dog af, hvor meget tid køberen kan afsætte til undervisningen. I mange tilfælde falder valget på kurser, der varer 6-12 timer.

På et 3 timers kursus som eksempelvis ”hjerte-lunge-redning” lærer man kun det mest centrale indenfor førstehjælpen. Deltageraktiviteten er høj, og deltagerne har god tid til at lære de få centrale emner, der bl.a. omfatter livreddende førstehjælp. Selvom deltagerne føler sig sikre i det, de har lært, står de ofte tilbage med større spørgsmål og uafklarede forhold, som der ikke er tid til. Det kan fx dreje sig om førstehjælp til sygdom, særlige forhold ved trafikulykker og ulykker som sker i dagligdagen. Kurset vælges, når køberen har meget lidt tid til rådighed.

På et mellemlangt kursus som varer 6-12 timer står deltagerne ikke tilbage med ovenstående spørgsmål.

På disse førstehjælpskurser plejer deltagerne at tilegne sig alt den vigtigste viden og alle de vigtigste færdigheder. Et kursus på 6 timer kaldes livreddende førstehjælp eller niveau lav. Et 12 timers kursus kaldes både grundlæggende førstehjælp og niveau mellem. Disse 2 kurser i førstehjælp er blandt de mest solgte i Danmark.

På et langt kursus som udvidet førstehjælp eller samariterkurset lærer man derimod også ting som at slukke ild, udføre metodiske undersøgelser af tilskadekomne og struktureret krisesamtale. Disse kurser er ofte sammensat af forskellige små førstehjælpskurser. På den måde bliver deltagerne fortrolige med alle elementer indenfor førstehjælpen. Den slags 1. hjælpskurser vælges normalt af meget store virksomheder og organisationer, som ønsker et stort førstehjælpsberedskab.

Der findes også korte kurser, hvor deltagerne lærer at anvende en AED (hjertestarter) ved hjertestop. Disse kurser varer typisk 3-4 timer og er en slags ”overbygningskurser”, som er målrettet personer, der har lært at give livreddende førstehjælp. De gennemføres fx i forlængelse af, at man lige har lært førstehjælp, lige har fået vedligeholdelsesundervisning i førstehjælp eller som en del af et langt kursus som samariterkurset.

Afslutningsvis skal det også nævnes, at omfanget af færdighedstræning (øvelser i førstehjælpsteknikker) er langt større på lange førstehjælpskurser. Ønsker man fx at gennemgå realistiske cases, hvor man yder førstehjælp i virkelighedstro situationer, skal man i hvert fald ikke vælge et kort kursus på 3 timer.

Gennemgår man et langt kursus, kan man være heldig, at øvelserne er så realistiske, at man aldrig glemmer dem igen. Og ønsker man, at der skal være masser af blod, brandsår og afrevne legemsdele, skal man nok forsøge at komme på et kursus i forsvaret eller i hjemmeværnet, hvor undervisningen netop er målrettet krigssituationer. 

Denne artikel er en gæste artikel, skrevet af Nicolai ovre fra Paratum.dk – han underviser i førstehjælp, og er anerkendt som ekspert på området i Danmark.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *