Layers in an Office
Om alt muligt

Naboret og planlov

Det sker, at vi bliver uvenner med naboen. Det kan være, at din nabo er irriteret over at du ikke har skåret et stort træ i din have ned. Det kaster skygger ind over hans terrasse. Omvendt kan det være, at du er irriteret over, at der altid bliver festet og spillet høj musik inde ved siden af. Små nabostridigheder kan opstå – og i mange tilfælde, så bliver de løst ved, at de to parter får talt sammen om problemet. Men det sker også, at nabostriden udvikler sig, og at advokater i naboret skal på banen.

Hegn og skel

Ofte har det noget at gøre med hegn og skel. Og her kan det blive nødvendigt, at advokater bistår parterne. Hvis I fx er uenige om, hvor skellet helt præcist går, så skal der ske et hegnssyn. Det er ofte en landinspektør, der står for dette.

Hegnsloven siger, at hans afgørelse om, hvor skellet er, gælder, og det skal I overholde. Men her kan det ske, at en af jer får brug for en advokat. Det kan nemlig godt tænkes, at den person, der er uenig i, hvor skellet er, har brugt en del af din ejendom i mange år. Uden at du sådan set har haft problemer med det. Din nabo vil måske derfor søge hævd på det stykke jord, som han har brugt til at dyrke tomater på. Men, da jorden faktisk er din – sådan som landinspektøren afgjorde, så vil du naturligvis have den tilbage. Det handler jo også om, at der skal betales skat af ejendom. Og hvorfor skal du betale for noget, som du ikke har adgang til?

Enighed i nogle tilfælde

I nogle tilfælde kan I nå til enighed. Løsningen vil ofte være, at du sælger jorden til din nabo. Især, hvis din advokat har kunnet forhindre, at naboen rent faktisk får hævd på jorden. Et salg af et stykke jord, kræver dog, at det nye skel fastsættes – og her er landinspektøren igen inde i billedet. Han vil kunne indberette det nye skel til Matrikelstyrelsen. Men I – du og din nabo – skal så sætte et nyt hegn i skellet op. Og her kan der også være uenighed. Om højden på hegnet.

Lokalplaner og Planloven

Højde på hegn i skel er ofte defineret i lokalplanerne, som du kan finde hos din kommune. Du kan læse om Planloven her Der kan være forskel. I nogle områder skal hegnet være 1,8 m højt. I andre kan det være meget lavere. I skal naturligvis følge, hvad lokalplanen siger. En lokalplan er nemlig sådan en slags lokal lovgivning, der fortæller, hvordan og hvorledes jorden må bruges. Der kan være områder, hvor der kun må bygges etplanshuse. Der kan være områder, hvor der slet ikke må bygges. (Fx fredede naturområder.)

Kan I stadig ikke blive enige om hvordan og hvorledes, så skal du altså gå på nettet og søge efter en advokat, der kan hjælpe dig, fordi du bliver nødt til at lægge sag an imod din nabo. Du skal bare skrive ”advokat nabostrid” i søgefeltet, og du vil få mange henvisninger til advokater, der ved noget nabostridigheder, der drejer sig om hegnsloven og andre former uenigheder imellem naboer.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *